Is de islam compatibel met de Europese traditie van het liberalisme, tolerantie, en de democratie?

Religieuze minderheden, de islam in het bijzonder, worden in Nederland en ook in Europa dikwijls beschouwd als een sluimerende gevaar voor onze samenleving. Men meent dat hun worteling in het premoderne gedachtegoed incompatibel zou zijn met de liberale fundamenten van onze maatschappelijke order. Tegelijkertijd wordt beweerd dat b.v. de islam veelzijdig is, dat zelf de politieke islam niet onder één noemer gebracht kan worden. Hoe zit dat nu eigenlijk? Hoe hervormbaar is de islam, en wat kunnen wij, op basis van de kennis van de geschiedenis van de islam, hierover komen te weten?

Bijbehorende clustervragen