Is de economie/financiele systeem op te vatten als een (complex) regelsysteem? Is de kennis van regeltechniek toe te passen op de economie

Is de kennis van regeltechniek (Cybernetica) toe te passen op verschijnselen in de economie? Daar voorspellen van economische ontwikkelingen te moeilijk blijkt zou de aandacht meer uit moeten gaan naar de mogelijkheden de economie te sturen. Uiteraard is de economie een systeem met vele stuurlui aan de knoppen. Wellicht kan op basis van de kennis van regeltechnieken inzichtelijk gemaakt worden welke grenzen de bestaande maatregelen tot sturing hebben. De grenzen van de mogelijke sturing geven aan wanneer een systeem instabiel kan worden en dus welke regulering nodig is om daarvan weg te blijven. NB "This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly" van Carmen M. Reinhart en Kenneth Rogoff en andere literatuur maakt het aannemelijk dat een belangrijke factor van het optreden van crises in de economie/financiele systeem is deregulering of gebrek aan begrenzing.