is de big bang theorie niet in tegenspraak met zichzelf?

Tijd en ruimte 'begon' bij de big bang, volgens deze theorie. Ik kan dat niet begrijpen, hoezeer ik mijn best doe. Wanneer de concentratie massa, energie, etc. in de 'oerpunt' (een punt van 'oneindige' hitte) 'iets' is, dan heeft het ruimte nodig om te zijn. Alleen 'niets' heeft geen ruimte nodig. Als er dus noodzakelijk al ruimte moest zijn bij de big bang voor de entiteit die de big bang veroorzaakte, dan was er dus ook noodzakelijkerwijs al tijd. De vraag kan wellicht nog eenvoudiger gesteld worden: wat was er vóór de big bang? Of: waarin bevond zich het geconcentreerde 'oerpunt' toen het explodeerde?