Is de ‘Thorium Molten Salt Reactor’ echt DE duurzame energieoplossing voor de toekomst; en kan Nederland daarbij een hoofdrol bij spelen?

-Thorium MSR is te beschouwen als een uiterst veelbelovende duurzame energiebron -De eerste versies van gesmolten zout reactoren (MSR) komen al binnen tien jaar op de markt, maar voor de “ultieme” duurzame thorium MSR (de LFTR) in productie kan gaan is eerst nog enige jaren intensieve research en ontwikkeling nodig. Een Thorium MSR reactor Dit type reactor: – is veilig: een meltdown, explosie of de verspreiding van radioactief materiaal is uitgesloten, – produceert geen langlevend radioactief afval, – verbruikt enkel zeer kleine hoeveelheden van het bijna onbeperkt voorkomende thorium, – kan ook zeer efficiënt bestaand afval van kerncentrales opruimen en omzetten in energie, – levert energie “on demand”, m.a.w. de kernreactie volgt de energievraag vanzelf, – levert elektriciteit die naar verwachting aanmerkelijk goedkoper is dan die van alle op dit moment bestaande bronnen. Verdere toelichting is hier te vinden: http://goo.gl/T65piq