Is crowdfunding een maatstaf voor de waardering voor kunst en cultuur?

Crowdfunding wordt in toenemende mate ingezet bij de financiering van kunst en cultuur. Het is een van de factoren die het voortbestaan of het verloren gaan van cultuuruitingen en de ontwikkeling van nieuwe bepaalt. Maar in welke mate? Betekent het dat het succes van crowdfunding of gebrek hieraan een maatstaf is voor de waardering of desinteresse voor de betreffende cultuuruiting?