Is bewustzijn het gevolg van een toename van de complexiteit van een (neuraal) netwerk?

Het aantal neuronen in het menselijke brein bedraagt 80 tot 100 miljard, als ik me niet vergis. Het aantal verbindingen tussen die neuronen is (bijna) onvoorstelbaar. Is het logische gevolg van deze "wirwar" dat het niet anders kan dan dat er een bewustzijn ontstaat? In bredere zin, ligt bewustzijn als het uiteindelijke onontkoombare gevolg vast in de ontstaansgeschiedenis van het universum, waarbij steeds complexere structuren ontstaan?