Is 3D-printing de weg naar individuele industrialisatie?

Digitalisering verandert onze samenleving. De combinatie van opkomende technologieën, zoals het internet, micro-sensoren, 3D-printing en big data maakt volledig nieuwe producten en diensten mogelijk. Aan harde technologie zijn actieve materialen nodig voor sensing en actuatie op basis van combinaties van materialen, in multi-scale architecturen en met functionele gradiënten die vervaardigd worden en volledig geïntegreerd in een compleet product met 3D printing. Op termijn zal ook de stap naar biomedische 3D-print systemen nodig zijn. Ontwerpers tekenen niet meer, maar laten computers optimale structuren uitrekenen. Naast het ontwerp van het klant-specifieke product zal de computer ook het fabricage “recept” bepalen. Ondertussen wordt ook het op hoge snelheid aanbrengen van nano-structuren van groter belang, waarbij multi-scale steeds vaker voor een klant specifiek product zal betekenen van nano-meter naar meters.