Is 0,99999etc (dus met oneindig aantal negens achter de komma) gelijk aan 1? Opvallend is deze bevinding: 1/9 = 0,111etc 2/9 = 0,222etc enzovoorts tot 8/9 maar we weten allen 9/9 =1.

Wiskundige vraag die ik al lang heb over oneindigheid en algebra.