Inzicht in en controle over Internet of Things devices.

Toelichting: Internet of Things zal de komende jaren een enorme vlucht nemen. Een groot aantal devices zal (internet) connected worden via mobiele (2G/3G/4G etc), WiFi, Bluetooth, ZigBee, Zwave etc netwerken. Wat zijn de technische en de juridische mogelijkheden en beperkingen om informatie van dit soort bronnen te gebruiken binnen de veiligheidssector en welke mogelijkheden kunnen er ontwikkeld worden om een eindgebruiker straks via een soort van ‘bel-me-niet-register’ zelf te laten bepalen welke informatie wordt gedeeld en met wie.