Inzetbaarheidstool voor een effectieve inzet van manschappen bij natuurbranden.

Tijdens natuurbranden worden manschappen vaak enkele uren achtereen in een groot gebied ingezet en is het voor leidinggevenden onmogelijk om individuele manschappen goed in de gaten te houden. Om personeel zo lang mogelijk inzetbaar te houden is het van groot belang om werk-rust intervallen te optimaliseren. Hierdoor is een zo effectief mogelijke inzetbaarheid gegarandeerd. Door gebruik te maken van essentiële fysiologische maten en slimme algoritmes, die op afstand kunnen worden uitgelezen kunnen leidinggevenden bepalen hoe lang iemand nog inzetbaar is voor hij/zij een noodzakelijk rustperiode moet nemen om daarna opnieuw ingezet te kunnen worden. De vraag is bepaald welke fysiologische maten eenvoudig gemeten kunnen worden en hoe je met die gegevens kunt bepalen hoe lang iemand nog inzetbaar is. Voer vervolgens een validatie-studie uit voor de ontwikkelde oplossing en stel zo nodig de ontwikkelde algoritmes bij.