Internet brengt nieuwe businessmodellen. Uber is het grootste taxibedrijf ter wereld maar bezit geen taxi’s. AirBNB is de grootste hotelketen maar bezit geen enkele hotelkamer. Welke kansen biedt deze nieuwe kijk op business modellen de zorgsector?

De welvaart, het Bruto Nationale Geluk, is de afgelopen decennia enorm gestegen en zal ook de komende jaren flink stijgen. Door kennis van het lichaam, voeding en een exponentiële groei van de technologische toepassingen worden we ouder en ‘gezonder’. Een trend die sterker kan worden als we ook met elkaar een leefwereld weten vorm te geven waarin de balans tussen werk en privé nog verder verbetert (minder stress, meer tijd voor ‘zorg-samen-leven’) in een gezond en duurzaam klimaat. De seinen daarvoor staan op groen, we hebben de mogelijkheden in handen om het gezondste en gelukkigste land ter wereld te worden. Maar deze leefwereld brengt ook nieuwe vragen met zich mee.