Informatie van verschillende bronnen kan steds makelijker aan elkaar geknoopt worden, hoe kan desondanks nog privacy en de vrijheid van meningsuiting bewaard blijven?

Linked Data, LInked Open Data maakt deel uit van de eGovernement en draagt bij aan transparentie van bestuurlijke processen. Het opened ook mogelijkheden voor nieuwe bedrijven en diensten. Veelvuldig woordt van apps gebruikt gemaakt die bvb op open kaarten van de Kadaster amt berusten. Maar door welke maatschapppelijke afspraken kunnen wij misbruik voorkomen, en waar trekken wij een lijn voor dingen, die niet on-line, niet opne, niet maschine leesbaar moeten zijn?