In welke (sociaal-politieke) omstandigheden waren groene innovaties in het verleden succesvol?

Wanneer worden ecologische crises overwonnen, en wat is ervoor nodig om technieken die minder milieubelasted ook maatschappelijk succesvol te laten zijn? Welke krachten werken dit tegen, en hoe kunnen deze politieke krachten of mechanisme worden overwonnen? Wereldwijd neemt het beslag dat we leggen op de aarde enorm toe. Het bebouwd oppervlakte neemt ongekend toe, en kringlopen van grondstoffen en brandstoffen worden niet gesloten. Dit is op zich niet geheel nieuw. Exploitatie van de aarde en technieken voor het gebruik van energie, landbouw en grondstoffen die meer of minder belastend zijn hebben een eeuwenlange geschiedenis. Zo ook ecologische crises. Terwijl Sociale wetenschappers in transition studies en science and technology studies reeds onderzoek verricht hebben naar de omstandigheden en (polititek maatschappelijke) mechanisme waaronder bepaalde technieken en technische samenlevingssystemen succesvol geimplementeerd worden of getransformeerd worden, is nog veel onbekend. Er is bovendien nog veel te winnen bij het breder trekken van dit onderzoek: door met een mondiale langere termijn blik naar de kwestie te kijken, worden veel meer mogelijke cases toegevoegd en kunnen specifieke factoren in perspectief worden geplaatst.