In welke opzichten is het wenselijk en onwenselijk om ethische richtlijnen op te stellen voor het gebruik van bestaande muziek voor commerciële doeleinden?

Wereldwijde muziekindustrieën zijn economische en culturele machtsblokken van formaat en bepalen in hoge mate welke muziek consumenten te horen krijgen. Oraal overgeleverde locale muziektradities die geen "auteur" of "componist" kennen vallen buiten het copyright en worden veelvuldig geciteerd, gesampled, gecovered, en gearrangeerd zonder dat de deelnemers aan die traditie profiteren van de opbrengst van zulke arrangementen. Tegelijkertijd bestaat cultuur bij de gratie van het arrangement: zonder inspiratie en aangepaste overname wordt levende cultuur een museumobject. Er wordt binnen de cultuurwetenschappen veel gedebatteerd over dit dilemma, maar de vraag zelf is nog nooit systematisch onderzocht.