In welke mate zullen technologische vernieuwingen die de luchtvaart autonomer, groener en stiller maken bijdragen aan omzetting van het drukke transport langs de grond naar de lucht?

Het vervoer per vliegtuig ervaren we intussen als iets alledaags. En nieuwe ontwikkelingen in de luchtvaart maken het vliegtuig groener en economischer en met de dalende ticket prijzen zal de toeloop aan passagiers sterk toenemen. De 3-dimensionale ruimte geeft vervoer door de lucht extra mogelijkheden en kan het betere alternatief zijn van vervoer langs de grond met al zijn fileleed. Dicht bebouwde agglomeraties vragen om efficiënte vervoersystemen en daarin hoort ook de efficiënte luchtvaart thuis. Proeven met pakketpost met autonome vliegtuigen zijn een voorbeeld van een efficiënte hernieuwde aanpak. De nieuwe technologieën zullen door een push in van de wetenschap belangrijke ontwikkelingen dichterbij brengen zoals: autonome vliegtuigen, efficiënt korte afstand transport, en het groene en stille vliegtuig op duurzame brandstof.