In welke mate zijn onder- en bovenwereld met elkaar verweven en wat is het effect op de mogelijkheden tot bestrijding van criminaliteit?

De ondermijnende (regionale) criminaliteit zoals we nu in Brabant zien dreigt in toenemende mate een oncontroleerbaar probleem te worden. Middels “veiligheidshuizen” (ondersteund door Politie, OM, Welzijnsorganisaties) worden gezinnen die zich schuldig maken aan mensenhandel, wiethandel en andere soorten criminaliteit in de gaten gehouden.