In welke mate kunnen klinische/gezondheids problemen onder ouderen worden opgelost en bestaande therapieën worden verbeterd door een aanpassing in voeding, beweging en sociale participatie?

Bij het onderzoek naar gezond oud worden is primair naar voren gekomen hoe belangrijk voeding en beweging is, hoe reversibel een deel van de functionele-, cognitieve- en psychische achteruitgang bij mensen is en hoe leefstijlveranderingen daaraan tot op hoge leeftijd kunnen bijdragen. Echter de heterogeniteit van ouderen vergt begeleiding, motivering en monitoring. Instrumenten moeten verder worden ontwikkeld om ouderen zo lang mogelijk buiten een ziekenhuis te laten functioneren en op de juiste manier na ziekenhuis bezoek thuis te volgen en ondersteunen. Bijvoorbeeld LDL-cholesterol blijft tot zeer hoge leeftijd een risicofactor voor hartzieken, waarbij voorkomen van ziekte met de juiste combinatie van primaire en secundaire preventie inclusief life-style optimalisatie van doorslaggevend belang is bij de oudere patiënt.