In welke mate kan het gedrag, de perceptie, en vraagbeïnvloeding van de gebruiker van duurzame energie, bijdragen in een betere balans van vraag en aanbod van deze energie ?

Duurzame energie is van nature veelal niet permanent en niet in voldoende mate beschikbaar en vaak niet in balans met de vraag. Het gebruik van energie in de gebouwde omgeving is voor een deel voorspelbaar maar ook beïnvloedbaar. Een groot deel van de huishoudelijke klussen kan bijvoorbeeld over de dag heen in tijd schuiven binnen bepaalde vensters. Welke mate van beïnvloeding is mogelijk en wat zijn de effecten ervan op de balans vraag aanbod.
Een parallel is mogelijk met de industriële gebruikers, hoewel de constraints daar complexer zijn.