in welke mate is de aantrekkingskracht tussen mensen vergelijkbaar met de aantrekkingskrachten tussen objecten in het heelal?

Als de aantrekkingskracht tussen mensen nodig is om onze soort in stand te houden dan kan er een verband zijn met de manier waarop de kosmos zichzelf in stand houdt. Zijn de basale natuurkrachten terug te vinden in die aantrekkingskrachten tussen levende wezens? Zijn liefde en haat in oorsprong natuurkrachten?