In welke mate heeft de lobby van bedrijven invloed op de (waargenomen) betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek?

Regelmatig worden er observaties beschreven van twee (tegenstrijdige) trends gerelateerd aan “corporate lobby” die beide de betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek zouden kunnen aantasten. De ene trend is onderdeel van de zgn. corporate capture, waarbij de derde geldstroom voor universiteiten steeds belangrijker worden en de private belangen van (bijzonder) hoogleraren onvoldoende gescheiden zijn van hun wetenschappelijke werk en presentatie. Aan de andere kant beschrijven verschillende wetenschappers het fenomeen waarin door middel van pseudo wetenschappelijke rapporten als onderdeel van een corporate lobby twijfel wordt gezaaid (merchants of doubt) over wetenschappelijk onderzoek. Beide trends kunnen onderdeel zijn van eenzelfde lobby strategie. Welke strategieën gebruiken bedrijven in hun lobby ten aanzien van de wetenschap? Op welke schaal worden deze strategieën toegepast? In welke mate heeft deze lobbystrategie effect? En tot slot, in welke mate heeft dit lobbyeffect invloed op de waargenomen betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek?