In welke mate dragen onafhankelijke media en maatschappelijk activisme bij aan de (maatchappelijke) verantwoording van overheden over hun bijdrage aan inclusieve en duurzame ontwikkeling, in het bijzonder bij de implementatie van de SDGs

Een IOB onderzoek naar de relatie tussen ODA (=Official Development Assistance), maatschappelijke activisme en armoedebestrijding (Civil Society, hulp en ontwikkeling: een Cross-Country Analysis, IP van Staveren (Irene) en E. Webbink (Ellen), 2012-06-01, http: //repub.eur.nl/pub/38494/) suggereert dat de officiële ontwikkelingshulp een grotere bijdrage aan armoedevermindering zou kunnen leveren wanneer het "Civic Activisme" actief zou stimuleren. Dat betekent dat met name door het ondersteunen van vrije pers mensen in staat gesteld worden om objectieve informatie te verzamelen over politiek en wat er gaande is in de wereld via kranten, radio, tv en internet (zie bijlage 3 voor een volledige lijst van de indicatoren in de Civic Activisme Index). De toegang tot en het gebruik van (onafhankelijke) nieuwsmedia en deelname aan demonstraties en petities zal de verantwoording van het beleid en de financiën van de overheid ondersteunen, en bevorderd het opbouwen van publieke druk voor een meer gelijke verdeling van de uitgaven en meer progressieve belastingen. Dit helpt om relatieve en absolute armoede te verminderen. Ingediend door Partos, branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking met 115 lidorganisaties; met name namens Free Press Unlimited