In hoeverre zijn de kleine processes in de oceaan (meanders, wervels e.d.) van de belang voor de algemene circulatie en wat is het affect van klimaatverandering hierop?

De kleinschalige circulatie lijkt steeds belangrijker voor transport van eigenschappen (zout, warmte) en heeft duidelijk ook invloed op de primaire productie (zie vele sattelietfoto's). Klimaatmodellen voor projecties van klimaatverandering in de toekomst lossen deze kleine schalen niet op en missen daardoor (waarschijnlijk) essentiele informatie.