In hoeverre zijn de biochemische processen van de cel veroorzaakt door een veld?

De systeembiologie probeert steeds meer samenhangen te zien tussen verschillende activiteiten binnen een levende cel. Maar de verklaringspogingen blijven staan bij mechanistische processen. Daarmee verklaar je echter niet de eenheid en teleologie van het levend wezen. Zouden we niet een stap verder moeten gaan, en bv. in navolging van Rupert Sheldrake van morfogenetische velden moeten spreken, als drager van vitale evo-devo processen? Zoals de magnetische krachtlijnen zichtbaar worden door ijzervijlsel te strooien op een papiertje boven de magneet, zo is de werking van de celprocessen de uitdrukking van dit levensveld. Zoals de wetten van Maxwell in één keer veel electromagnetische verschijnselen verklaarden, zo zou dit levensveld bv. direct het probleem van de chiraliteit kunnen oplossen...