In hoeverre wordt de daling van de jeugdcriminaliteit veroorzaakt door een toename van het gebruik van sociale media onder jongeren?

Het groepsgewijs rondhangen op straat is een bezigheid die normaal is voor jongeren die opgroeien. Uit onderzoek is bekend dat 75% van de criminaliteit die door jongeren wordt gepleegd, voortkomt uit groepen dan wel groepsdynamische processen. De afgelopen jaren loopt het aantal jeugdige verdachten steeds verder terug terwijl het aantal jongeren in ons land nagenoeg gelijk blijft. Waar jongeren voor de komst van sociale media voor hun sociale contacten en rolmodellen afhankelijk waren van het elkaar fysiek ontmoeten is nu een veeg over het scherm voldoende om bij je vrienden te zijn. Dit roept de vraag op of de online wereld van Whatsapp Facebook, Instagram, Twitter en pingen – digitaal rondhangen - in de plaats is gekomen van het offline rond hangen op straat met alle uitingen van groepsgedrag van dien.