In hoeverre werd er in het koninkrijk Holland bij de codificering van het burgerlijk recht in 1807 afgeweken van Napoleon’s Code Civil?

Na het aantreden van Lodewijk Napoleon als koning van Holland kreeg deze van zijn broer de opdracht om de Code Civil in te voeren. In Holland werd hem echter geadviseerd om de Commissie die verantwoordelijk was voor de codificering van de Code Civil de ruimte voor vrije intepretatie te geven. De betrokken juristen meenden namelijk dat het burgerlijk recht aan de Hollandse omstandigheden moest worden aangepast. Het Wetboek Napoloen ingerigt voor het Koningrijk Holland trad op 1 mei 1809 in werking. In dit onderzoek wordt gekeken naar in hoeverre het Wetboek Napoleon afweek van de Code Civil op het gebied van de echtscheiding. Gezien de omstreden status van echtscheiding in beide samenlevingen is het interessant om nader te onderzoeken hoe juristen de heersende normen in wetgeving vastlegden. De vergelijking laat ons zien in hoeverre de twee post-revolutionaire samenlevingen elkaar beinvloedden.