In hoeverre verandert het intensieve, vrijwel permanent met elkaar in contact staan met sociale media, jonge mensen?

Ik werk als mediathecaris in de mediatheek van het Barlaeusgymnasium in Amsterdam. In de mediatheek zijn 30 studieplekken zonder- en 85 werkplekken met computer. In de 19 jaar dat ik hier werk, heb ik gemerkt dat leerlingen steeds beter, in zelfgekozen groepjes, kunnen werken. Hetzelfde zie ik gebeuren in de OBA in Amsterdam, dit verschijnsel is blijkbaar niet beperkt tot de school waar ik werk. Ben benieuwd!.