In hoeverre leidt value based health care (zorg gericht op waarde-vermeerdering als gedefinieerd door patiënten) tot uitkomstverbetering in termen van overleving en kwaliteit van leven?

Er is een sterke roep om meer uitkomstmaten vanuit patiëntperspectief die de besluitvorming kunnen sturen (het concept Value-Based Health van Michael Porter). Vraag is echter of patiënten altijd in staat zijn het probleem te overzien en die keuze te maken die voor hen tot de beste uitkomsten leidt.