In hoeverre leiden demografische ontwikkelingen als bevolkingskrimp en vergrijzing tot lagere huizenprijzen in bepaalde regio's? In hoeverre leidt dit tot grotere ongelijkheid of tot slechtere toegang tot private zorgarrangementen in bepaalde regio's?

Dat huizenprijzen stijgen is niet vanzelfsprekend, dat is ook in de afgelopen paar jaar weer duidelijk gebleken. Dit heeft allerlei gevolgen voor huishoudens, zoals het onder water staan van de hypotheek en het wegvallen van het appeltje voor de dorst dat voorheen vaak beschikbaar was in de overwaarde van een koopwoning. Ruimtelijke ongelijkheden in huizenprijzen en de ontwikkeling daarvan kunnen ook ingrijpende gevolgen hebben, in de zin dat huishoudens vast kunnen komen te zitten in regio’s waar de prijzen minder stijgen, of meer dalen, dan elders. Onderzoek naar ruimtelijke ongelijkheden in huizenprijzen, en toekomstverkenningen ervan, zijn daarom van groot belang. Zulke ongelijkheden worden ongetwijfeld in de hand gewerkt door demografische ontwikkelingen, maar hoe precies zou moeten worden uitgezocht.