in hoeverre kan het op bepaalde punten conflicterende beleid van klimaat en luchtkwaliteit beter op elkaar worden aangesloten, zodat de mitigatie van emissies effectiever wordt en er een win-win situatie optreedt?

Luchtkwaliteit en klimaatbeleid zijn twee beleidsvelden die niet goed op elkaar zijn aangesloten. Het is belangrijk om de effecten in samenhang te bezien. Met name de conflicterende maatregelen die uit klimaat- en luchtkwaliteitsbeleid volgen hebben de aandacht nodig (Climate and Clean Air Pact van Hillary Clinton is een poging beide gebieden te verbinden). Er is nog onderzoek nodig naar de win-win situaties.