In hoeverre kan het concept van golfpakket de dualiteit van golf - deeltje in de quantumtheorie teniet doen? Wat is de triggerdrempel in een meetproces, waarbij het gemeten quantum golfpakket zich manifesteert als een 'deeltje'?

In de deeltjesfysica worden deeltjes gewoonlijk als zogenaamde puntdeeltjes beschouwd. Is het mogelijk deeltjes te beschouwen als triggereffecten in meetapparaten, waarbij in feite interacties plaatsvinden tussen golfpakket van het te meten object en golfpakketten van het meetapparaat? Dus in feite zijn deeltjes dan manifestaties van interacties in het meetproces. Is daarmee de strikte dualiteit golf - deeltje overstegen? Is verstrengeling tussen twee 'deeltjes' te begrijpen door deze deeltjes te beschouwen als golfpakketjes op een golf? Kan dan tevens deze golf als een staande golf gezien worden, waarmee het non-lokale aspect van superpositie en verstrengeling inzichtelijker wordt?