In hoeverre kan de mens het goddelijke benaderen?

Zieners, profeten, verlichtheid…. wat zijn de wetenschappelijke grenzen?