In hoeverre kan de media de realiteit beïnvloeden of bepalen?

In hoeverre kan berichtgeving in de media niet alleen de wereld weergeven, maar hem ook bepalen? Bestaat bijvoorbeeld het Werther-effect (imitatie-gedrag) rondom zelfdodingen, maar denk daarbij ook aan bijvoorbeeld het geweld jegens treinconducteurs. Wordt gedrag van mensen beïnvloed door beeldvorming in de media? En zo ja, in welke mate en hoe zou de media ermee om moeten gaan? Als het zou bestaan, wat voorkomt dan het imitatie-gedrag, zonder de media een totaal spreekverbod op te leggen?