In hoeverre is stress/heftige emotie van invloed op het krijgen van kanker?

Als een mens langdurig stress/heftige emotie ervaart, heeft dat invloed op het lichamelijk en psychisch welbevinden. In hoeverre draagt stress bij aan het 'ontwikkelen' van kanker?