In hoeverre is social robotics een oplossing om robots in de zorg effectiever EN geaccepteerd te krijgen?

Er is tegenwoordig veel aandacht voor het gebruik van robots in de zorg, mede ingegeven uit bezuinigingsoverwegingen. Maar ik denk oprecht dat deze mogelijkheid verder kan gaan dan alleen bezuinigingen, en voor patiënten echt voordelig kan zijn. Bestaande initiatieven zijn vaak zeer 'technisch' van aard en gericht op 'apparatuur' om een patient te kunnen assisteren met allerlei zaken. Maar voordat dit echt kan werken (inclusief geaccepteerd wordt door de maatschappij) moeten de robots in de zorg veel intelligenter worden. Er bestaat een vakgebied genaamd 'social robotics', waar aandacht is voor het maken van robots met sociaal-intelligent gedrag. Ik zou graag willen vragen om onderzoek naar social robotics in de zorg, zodat de te ontwerpen robots in staat zijn op intelligente manier om te gaan met de patient en deze ook op menswaardige manier te behandelen. Dit omvat ook dat de robot in staat is om de patient te helpen met allerlei dagelijkse zaken en hierover met de patient te communiceren in menselijke termen. Dit mede om het vertrouwen in robots voor dit doel te vergroten. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van inzichten en resultaten uit de kunstmatige intelligentie en het aanverwante gebied van de 'human-robot interaction'.