In hoeverre is Nederlandse cultuur een migrantencultuur?

We weten dat migratie van groote belang is geweest in de Nederlandse geschiedenis (en die van Europa). Het onderzoek hiernaar is tot nu toe vooral met behulp van kwantitatieve methoden gedaan: die geven een antwoord op vragen over bijvoorbeeld de economische bijdragen van migranten, hun vestigingspatronen en netwerken. De culturele 'impact' van migratie op de Nederlandse geschiedenis, cultuur en ideniteit zijn echter nog nauwelijks systematisch onderzocht. We missen vooral onderzoek dat ons inzicht geeft in wat migranten zelf denken/dachten over hun migratie, over hun plaats in de Nederlandse samenleving, hun ambities en strategieen.