In hoeverre is intelligentie erfelijk bepaald en wat is de invloed van de omgeving hierop?

Zijn we hedentendage intelligenter dan in het verleden? Tegenwoordig gaan de ontwikkelingen dusdanig snel, dat meer intelligentie dan vroeger lijkt vereist, om in deze tijd goed te kunnen functioneren in vergelijking met bijvoorbeeld de middeleeuwen. Tegelijkertijd hadden bijvoorbeeld de Romeinen een maatschappij ontwikkeld die qua inrichting en functioneren op bepaalde punten verder ontwikkeld was dan onze huidige maatschappij. In hoeverre heeft de tijd waarin we leven en opvoeding invloed op intelligentie. Wanneer wordt iemand beschouwd als intelligent?