In hoeverre is er een relatie tussen de ontwikkeling van de ondernemingsgeest van een persoon en een baby/kleutertijd , die voor een groot deel op de rug gebonden van moeder of zus wordt doorgebracht ?

Bij een bezoek aan Malawi ( in 1985 ) viel mij op dat lokale kinderen vaak jarenlang in een doek op de rug gebonden van een persoon , meestal de moeder , verbleven en dat rustig ondergingen . Als ze werden losgemaakt en neergezet leken ze niet zo onderzoekend als kinderen ,die in het welvarende deel van de wereld van baby af aan leren om onbelemmerd op ontdekkingstocht te gaan. Pakken , ruiken , voelen , kruipen etc lijken aldus niet tot volle ontwikkeling te komen in de vroege kindertijd . De kinderen verblijven urenlang op de rug in een doek , bijv tijdens daglang veldwerk , zonder stimulerende prikkels .Ik denk dat het niet lukt een in de welvarende westerse wereld opgroeiende baby zo lang rustig in een doek op je rug te houden. Heeft dit gevolg voor de ondernemingsgeest op latere leeftijd ?