In hoeverre is een scad te voorkomen als je er al één gehad hebt en er geen duidelijke oorzaak gevonden is.

SCAD is nog weinig onderzocht,maar het is al wel duidelijk, dat de kans op herhaling zeer reeel is, ondanks de normale medicatie die men na een hartinfarct krijgt. Hoe zou herhaling te voorkomen zijn? Kan inspanning de trigger zijn??