In hoeverre heeft het gevoel van tijdsdruk invloed op je prestaties?

Bij deze vraag wil ik weten in hoeverre tijdsdruk invloed heeft op de prestaties van personen. Bijvoorbeeld; Gaat een voetballer beter presteren met nog 5 minuten op de klok te spelen ten opzichte van de hele wedstrijd? Of; Is een student in staat de laatste weken van zijn scriptie beter te presteren dan de weken of maanden daarvoor? Zo kan de vraag in allerlei verschillende contexten opgevat worden.