In hoeverre dragen programma's in het kader van ontwikkelingssamenwerking ter bevordering van 'de rechtsstaat' daadwerkelijk bij tot goed bestuur en ontwikkeling, met name in fragiele staten ?

Er worden wereldwijd miljarden besteed aan dergelijke programma's, vanuit Nederland tenminste tientallen miljoenen. Het laatste decennium heeft dit zich toegespitst op zgn. fragiele staten, zoals Rwanda, Afghanistan, Irak, Libie, Zuid-Soedan. Hoe effectief zijn deze programma's? Zijn zij gebaseerd op voldoende kennis van recht, politiek en samenleving ter plaatsen? Weet men een juiste balans te vinden tussen ' state justice' en 'non-state justice'? Zijn experts in de ontvangende landen voldoende betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van dergelijke programma's? Wat kan overigens worden gedaan om de effectiviteit van deze programma's te vergroten?