In hoeverre dragen digitale media eraan bij of verhinderen zij dat de kinderen van nu later een bevredigend leven zullen hebben?

Het is nu nog onduidelijk wat op lange termijn de impact van digitale media op de levens van onze kinderen zal zijn. Digitale media dragen risico's met zich mee, bijvoorbeeld ten aanzien van de veiligheid en privacy van kinderen, maar bieden ook potentie, bijvoorbeeld om betekenisvolle contacten te leggen of een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. De wetenschap kan zich ten doel stellen om de voorwaarden vast te stellen waaronder digitale media een positieve invloed op de toekomstige levens van kinderen zullen hebben. Hiervoor is een longitudinaal perspectief nodig: Hoe groeien kinderen op met digitale media? Wie of wat beïnvloedt hun mediagebruik? Wat maakt dat mediagebruik zinvol, ofwel: wat maakt dat het mediagebruik bijdraagt aan de bevrediging die zij later in hun leven zullen ervaren? Behalve een longitudinaal perspectief vraagt de beantwoording van deze vragen om een brede kijk op de invloed van digitale media, waarbij de totaliteit aan voor- en nadelen van de effecten die zij hebben op individuele levens in ogenschouw wordt genomen tezamen met contextuele factoren. Kortom: het vraagt om onderzoek op de grensvlakken van disciplines als theoretisch en empirisch onderzoek, kwantitatief en kwalitatief, grootschalig en diepgravend.