In hoeverre draagt het huige complex aan regelgeving bij aan een goede balans tussen veiligheid en tijdige beschikbaarheid van o.a. geneesmiddelen?

Op het gebied van geneesmiddelen ontwikkeling zijn zoveel wettelijk eisen gesteld aan veiligheid, waarmee vele jaren onderzoek zijn gemoeid, dat de vraag kan worden gesteld of de potentiële risico’s nog wel in verhouding staan tot de potentieel te bereiken gezondheidswinst. Deze vraag naar een maatschappelijke kosten baten analyse van bestaande wet- en regelgeving is te verbreden naar evaluatief beleidsonderzoek naar het stelsel van gezondheidszorg, maar ook bijvoorbeeld naar specifieke regelgeving over veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij kwetsbare mensen. Waar belemmert wet- en regelgeving van mensen in het vergroten van hun kwaliteit van leven? Of wat zijn risico’s die acceptabel zijn?