In hoeverre bevordert het internet het complotdenken en wantrouwen in de gevestigde orde en hoe voorkomen we di.

Ik signaleer in mijn omgeving dat steeds meer mensen (ook zeer hoog opgeleid) in complotten geloven en de gevestigde orde (journalistiek en politiek) niet meer vertrouwen. Daarbij vinden ze gelijkgestemden op internet. Is het inderdaad zo dat internet dit denken vergroot en hoe zou je dit kunnen tegengaan?