In het gebed "het Onze Vader " wordt gebeden "Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel ". Is deze zin nietszeggend omdat niemand weet hoe het in de hemel is ?

Ook wordt in dit gebed gebeden "en leidt ons niet in bekoring "..Het is volgens de katholieke theologie toch niet God de Vader maar de duivel die tot het kwaad inspireert. Ook hier vraagtekens bij een deel van het aloude gebed. Is er een verklaring voor dat dit gebed kritiekloos door miljoenen dagelijks wordt gebeden ?

Bijbehorende clustervragen