in de milieudiscussie focussed men zich op het schoner maken van personenauto's terwijl er elk moment van de dag zich 500 vliegtuigen in ons luchtruim bevinden en vele duizenden vrachtwagens het milieu zwaar belasten.

Het is op z'n minst merkwaardig dat als het gaat over vliegverkeer wel gesproken wordt over geluidsnormen en niet over De uitstoot van broeikasgassen. Voor vrachtverkeer geldt dat per vrachtwagen worden er enkele duizenden liters (goedkope) diesel per week verstookt.