Ieder zijn eigen, betaalbare pillen?

Op weg naar sustainable personalised medicine. Het humane genoom is gepubliceerd in 2001, voornamelijk gefinancierd door de farmaceutische industrie. In datzelfde jaar kwam Glivec op de markt, een zeer goed werkend geneesmiddel tegen een kanker die maar bij heel weinig mensen voorkomt. Sindsdien werken biomedische onderzoekers aan een moleculair begrip van alle ziekten met als doel personalised medicine. Dit botst echter met het oude business model van de farmaceutische bedrijven. Er is namelijk geen groei mogelijk: het aantal patiënten met de ziekte van Pompe is gelukkig beperkt, maar de kosten van het medicijn zijn dus hoog. Ook het budget van de gezondheidszorg kan niet verder groeien. Dus bij ieder succes in de personalised medicine komt andere zorg onder druk te staan. Er is een samenwerking van patiënt, arts, apotheker, maar ook industrie, verzekeraar en regulator nodig om tot een nieuw business model te komen voor . Dit is een voorwaarde voor Healthy ageing. In Nederland zijn de eerste stappen gezet met wereldleidend onderzoek naar regulatory science, health technology assessment, essential medicines en access to medicines. Het Top Instituut Pharma was pionier in de samenwerking van publiek en private sector. Door te polderen kan hier een nieuw business model ontstaan.