Hoever reikt databehoefte van samenleving en waar begint de privacy van de gebruiker van de openbare ruimte?

Sensortechnologie in woningen en wegen bieden de mogelijkheid om gedrag te monitoren en op grote schaal data te genereren die van waarde is voor de maatschappij en gebruikers. Deze data kunnen gebruikt worden als sturingsinformatie, en ter optimalisatie van bijv. ruimten in gebouwen. De data kunnen ook commercieel geëxploiteerd worden. Echter ergens komt ook de privacy van gebruikers van de openbare ruimte in het geding. Welke data zijn nodig? Welke data mogen in het kader van privacy gebruikt worden? En hoe kunnen data ontsloten worden (gebruik, maatschappij en commerciële exploitatie)?