Hoeveel werkelijke consulten worden er in totaal gedaan en mogelijk vergoedt door Nederlanders in de complementaire c.q. alternatieve gezondheidszorg via de aanvullende ziektekostenverzekeringen en wat is van deze zorgvragers het motief?

Er is een vermoeden dat er een sterk groeiend aantal mensen, momenteel geschat op 70% van de Nederlanders, weleens (of vaker of zelfs bij voorkeur) consulten bij complementaire c.q. alternatieve behandelaren doet. Het wordt m.i. hoog tijd dat er inzicht komt in de omvang hiervan, de motieven van mensen én zo mogelijk ook de effecten van deze behandelingen. De meeste consulten moeten mensen zelf betalen, voor een aantal is het mogelijk om vergoeding via de aanvullende verzekering te krijgen. Dit maakt het heel ingewikkeld om inzicht in de omvang ervan te krijgen. Dit kan wellicht via de belastingdienst middels de inkomens van deze behandelaren. Wat is het effect hiervan op de kosten in de gezondheidszorg of werken deze behandelingen juist besparend?