Hoeveel van digitaal bewaarde bestanden (bvb gemeten in byte) kunnen wij 2050 nog lezen?

Vele stukken uit vergaderingen, foto’s van je familieleden, wetenschappelijke artikelen, briefen (mails) zijn alleen nog digitaal beschikbaar. Tegelijker tijd is geen einde te zien van de technologische vooruitgang, en niet alleen hardware veranderd maar ook software en zo ook de manier waarmee digital informatie wordt opgeslagen. Wij kunnen dingen die in steen en toon zijn geschreven nog eeuwen lang zien, perkament nog uit de vroege middeleeuwen, papier als het maar van goede kwaliteit was, foto’s op glas, maar foto’s op papier zijn al minder duurzaam. Wat gebeurt dus met digitale dragers en hun inhoud?

Bijbehorende clustervragen