Hoeveel stress ervaart onze jeugd en wat kunnen we eraan doen?

Er wordt vaak bericht over onze jeugd, over de invloed die social media en pesten op ze hebben, over de prestaties die ze moeten leveren op scholen, over hun gebrek aan lichamelijke activiteit, etc. Vaak wordt er ook gesuggereerd dat ze, mede door de bovengenoemde oorzaken, te maken hebben met veel stress. Er is echter nog niet zoveel bekend over hoe gestrest onze jeugd eigenlijk is, of dat dat misschien alleen opgaat voor specifieke groepen kwetsbare kinderen (bijv die gepest worden, of een leerachterstand hebben). Ook weten we niet goed wat er te doen is aan te veel stress bij deze kinderen. Hoe kun je onze jeugd weerbaarder maken?